Albert van den Brink | architecten
Home    |  Projecten
Grootschermer – Verzamelerf aan ’t Waver.

Opdrachtgever: Wooncompagnie

Opgeleverd: 2015

Het langgerekte dorp Grootschermer ligt op de dijk van het Schermereiland, tussen de grote droogmakerijen Beemster en Schermer. Onderzoek naar nieuwe bebouwingsmogelijkheden in de bestaande lintstructuren hebben geleid tot een beeldkwaliteitsplan. Hierin is bepaald het Waver in te richten als ‘verzamelerf’ voor de doelgroep ouderen en starters. Zo worden de 14 woningen in een beperkt aantal wat grotere bouwvolumes opgenomen die zijn afgeleid van landelijke bouwvormen. De positie van de gebouwen is zorgvuldig gekozen zodat het doorzicht vanaf het dorpslint op het omringende landschap wordt hersteld.
Grootschermer, impressie
Grootschermer – Verzamelerf aan ’t Waver.Grootschermer – Verzamelerf aan ’t Waver.Grootschermer – Verzamelerf aan ’t Waver.Grootschermer – Verzamelerf aan ’t Waver.Grootschermer – Verzamelerf aan ’t Waver.