Albert van den Brink | architecten
Home    |  Projecten
Wonen op water

Symposium 2007
Opdrachtgever: Westhoek Wonen
Mijdrecht

De diepe polders bij Mijdrecht worden waarschijnlijk 'ontpolderd'.
De ontwerstudie gaat niet uit van
grootschalige bouwstructuren, maar van kleine concentraties van bewoning die zich uitstrekken in de vorm van een netwerk van wooneilanden over zowel land als water. Een optimale woonkwaliteit is op deze manier gewaarborgd. Alle woningen hebben een blijvend, vrij uitzicht.
Water-recreatie kan onbelemmerd plaatsvinden.
De woongebouwen manifesteren zich als pleisterplaatsen aan een netwerk van smalle, laagliggende wegen. De gebruikte materialen en de vormgeving contrasteren én harmoniëren met de omliggende natuur. Sierlijk glimmende objecten liggen ontspannen in het bos- riet- en waterrijke landschap.
Wonen op
      water Ronde VenenWonen op
      water Polder MijdrechtWonen op
      water Ronde Venen ZilvervisWonen op
      water Ronde Venen VinkenveenWonen op
      water Ronde Venen Woonboot