Albert van den Brink | architecten
Home    |  Projecten
Revitalisering Poortersplein
(96 appartementen)

Locatie: Poortersplein Steenwijk.
Opdrachtgever:
Woonconcept Meppel
Oplevering: 1999.

Wijzigen entrees, bijplaatsen liften,
opplussen en opwaarderen uitstraling.

Bij dit  complex uit de zeventiger jaren waren het gevoel van onveiligheid en de onduidelijke  routing naar de niet afgesloten trappenhuizen aanleiding voor grootschalige aanpassingen.

De liften zijn gebruikt als markering van de vier stijgpunten. 4 markante torens elk in een eigen kleur geven het complex een eigen karakter.

De woningen zijn nu zeer geschikt voor senioren. De lokatie ligt gunstig t.o.v. de voorzieningen van Steenwijk

De normen van SEV zijn voor het 'opplussen' gebruikt.
Poortersplein Steenwijk
Revitalisering Poortersplein Steenwijk Bijplaatsen
      liftenRevitalisering Poortersplein Steenwijk, Lifttorens met
      gekleurd glasRevitalisering Poortersplein Steenwijk Groene LIftRevitalisering Poortersplein Steenwijk Toepassen koper
      topgevelsRevitalisering Poortersplein Steenwijk Toegangspoort