Albert van den Brink | architecten
Home    |  Projecten
'De Verbinding', Bussum

Starterswoningen waarbij de kopers
mee-ontwerpen aan hun eigen
woning (CPO)


22 starterswoningen
22 ondergrondse parkeerplaatsen
16 parkeerplaatsen op maaiveld

Opdrachtgever:
de Alliantie Ontwikkeling te Huizen
Oplevering: 2009


In  het centrum van Bussum op de voormalige 'Gamma'-locatie zijn 20 starterswoningen  en 2 vrijesectorwoningen  ontworpen volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Binnen enkele randvoorwaarden, als kavelgrootte, beukmaat en minimaal oppervlak zijn kopers in de gelegenheid gesteld samen met de architect hun 'droomwoning' mee te ontwerpen.
Het geprefabriceerde casco voor  de 22 verschillende woningen is het 'Smartbeton' concept van  Heembeton.


3d-animatie: FutureFarm


Bussum 'De Verbinding'
'De
      Verbinding', Bussum Collectief Particulier
      Opdrachtgeverschap 'De
      Verbinding', Bussum Collectief Particulier
      Opdrachtgeverschap CPO 'De
      Verbinding', Bussum'De
      Verbinding', Bussum 'De
      Verbinding', Bussum Collectief Particulier
      Opdrachtgeverschap 'De
      Verbinding', Bussum